Fizjoterapia neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna to usprawnianie osób po udarach, urazach mózgowo-czaszkowych i z chorobami neurodegeneracyjnymi (ch. Parkinsona, SM, SLA). Metody stosowane w pracy z takimi pacjentami wykorzystują plastyczność tkanki nerwowej i odtwarzanie na jej podstawie, utraconych funkcji, tzw. torowanie ruchu. Terapia ta skupia się na poprawie samodzielności pacjenta w jego codziennych czynnościach lub edukuje do mechanizmów kompensujących trwałe deficyty. W fizjoterapii neurologicznej ważną rolę spełniają zmysły (wzrok, słuch), które dodatkowo pobudzane przy ćwiczeniach, intensyfikują bodźce, pobudzając układ nerwowy. Składowe tej terapii to praca nad strukturą, ruchem i funkcją.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!