Fizjoterapia uroginekologiczna

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) w swoich rekomendacjach dotyczących profilaktyki, diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu u kobiet podkreśla bardzo ważną rolę fizjoterapii.

Podstawowymi zadaniami fizjoterapeuty w terapii nietrzymania moczu są profilaktyka, koncentrująca się na edukacji w zakresie mechanizmu niewydolności przepony moczowo-płciowej i wysiłkowego nietrzymania moczu i specjalnych ćwiczeniach fizycznych u osób z grupy ryzyka zachorowalności na to schorzenie, leczenie ćwiczeniami ruchowymi i zabiegami fizykoterapeutycznymi oraz zapobieganie nawrotom, czyli wtórna profilaktyka.

Fizjoterapia uroginekologiczna opiera się na nieinwazyjnych, bezbolesnych i skutecznych metodach rehabilitacji, dobranych indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Polega na m.in. na nauce ćwiczeń świadomości własnego ciała ( kontrola postawy ciała, oddechu, ochrony przed obciążeniami), nauce prawidłowego skurczu mięśni dna miednicy w oparciu o aparaturę EMG, biofeedback i stymulację ETS, stabilizacji mięśni dna miednicy-koniecznej i potrzebnej w życiu codziennym, poprawie siły i wytrzymałości ogólnej oraz mięśni dna miednicy.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!